Voor praktijk

Rug&Bekken is een expertisecentrum voor bekken(bodem) en rugklachten wat met haar team van bekkenfysiotherapeuten en manueel therapeuten ruime ervaring heeft opgedaan in de bekken(bodem) gerelateerde klachten. Verschillende inhoudelijke disciplines werken hierin met elkaar samen.

Samenwerking is nodig voor de meest optimale zorg. Naast kennis en ervaring is vooral communicatie rondom en met de cliënt van belang voor het beste resultaat.

Rug&Bekken.nl is als groeiend kwaliteitsnetwerk aan het ontwikkelen door het delen van kennis, specialisme en waar mogelijk ook medewerkers.

Kwaliteit enerzijds vinden door inhoudelijke samenwerking met elkaar.
Kwaliteit anderzijds aan kunnen tonen door dataverzameling op de achtergrond waardoor de kracht van onze zorginhoud goed inzichtelijk wordt.

Direct contact

Wat kan Rug en bekken.nl voor jou betekenen?

 • Alle administratie, controle en uiteindelijk afhandeling declaratie.
 • Kwalitatieve ondersteuning dmv vakinhoudelijke achterban.
 • Vermelding op website, social media.
 • Peer reviews, vakinhoudelijk.
 • Nieuwsbriefverspreiding onder alle cliënten binnen doelgroep.
 • (Ontwikkeling) foldermateriaal.
 • Overkoepelende/netwerk dataverzameling.
 • Ondersteuning mbt acquisitie

Wat wordt van jouw praktijk verwacht?

 • Accurate administratie binnen SOM/Rug&Bekken account.
 • Hanteren kwaliteitsnormen contractuele afspraken Rug&Bekken.nl

Wat wordt van de bekkentherapeut verwacht?

 • Actieve deelname aan kwaliteitsnetwerk dmv delen kennis/kunde.
 • Deelname Peerreview bijeenkomsten.
 • Neem contact op: