Rug&Bekken is een expertisecentrum voor bekken(bodem) en rugklachten wat met haar team van bekkenfysiotherapeuten en manueel therapeuten ruime ervaring heeft opgedaan in de bekken(bodem) gerelateerde klachten. Verschillende inhoudelijke disciplines werken hierin met elkaar samen.

Samenwerking is nodig voor de meest optimale zorg. Naast kennis en ervaring is vooral communicatie rondom en met de cliënt van belang voor het beste resultaat.

Rug&Bekken.nl is als groeiend kwaliteitsnetwerk aan het ontwikkelen door het delen van kennis, specialisme en waar mogelijk ook medewerkers.

Kwaliteit enerzijds vinden door inhoudelijke samenwerking met elkaar.
Kwaliteit anderzijds aan kunnen tonen door dataverzameling op de achtergrond waardoor de kracht van onze zorginhoud goed inzichtelijk wordt.
  • Dit kunt u van ons verwachten:

We ontvangen u met een glimlach

Wij kennen u als persoon

Wij geven u positieve energie

Samenwerking met u & andere zorgprofessionals

  • Neem contact op: