Manuele therapie bij Rug&Bekken

Manuele therapie wordt toegepast bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Bewegingsbeperkingen gaan vaak samen met zowel pijn als met het slechter kunnen bewegen van die gewrichten. Dit heeft vaak weer invloed op de lichaamshouding. Het doel van manuele therapie is aan de ene kant het beter laten bewegen van de gewrichten en aan de andere kant de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Veelal kunnen klachten in gewrichten door de manueel therapeut positief beïnvloed worden. Klachten gerelateerd aan het bekken of in het bekkenbodemgebied kunnen ook een oorzaak hebben vanuit de lage rug en heup regio, deze klachten worden vaak onderhouden in het bekkengebied als de lage rug en / of de heup regio niet goed functioneert.

 

Manuele therapie kan ook worden toegepast bij onder andere de volgende klachten:

  • Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de totale wervelkolom;
  • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen, buik- en bekkengebied;
  • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn in combinatie met
  • Verminderde beweeglijkheid van de totale wervelkolom;
  • Instabiliteitsklachten in de lage rug;
  • Heupklachten

Direct contact

Werkwijze manueel therapeut

Na een screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo wordt direct duidelijk na de eerste afspraak wat het vervolg is

Door de unieke en al langdurige samenwerking van de bekkenfysiotherapeut met de manueeltherapeut creëren wij kwalitatief hoogwaardige zorg die voor de patiënt nog effectiever is. De effecten van de behandeling van de manueeltherapeut zijn direct merkbaar bij patiënten die een indicatie hebben voor manueel therapie, er is een afname van eventuele pijn, een toename van beweeglijkheid, een verbeterde houding en er wordt een verbeterd bewegingsgevoel gecreëerd waardoor de patiënt meer bewust wordt van aan- en ontspanning in onder andere de lage rug en bekkenregio. Functies in deze regio worden daardoor positief beïnvloed.

Alle manueel therapeuten worden na hun opleiding in staat geacht gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te kunnen onderzoeken en indien mogelijk met manueel therapie te behandelen. De Nederlandse Vereniging Voor Manueel Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na-en bijscholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake deskundig is.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is net als fysiotherapie de manuele therapie vrij toegankelijk. In de meeste gevallen is een verwijzing van de huisarts of specialist niet noodzakelijk. Middels een screening zal de therapeut beoordelen of u in aanmerking komt voor manuele therapie, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen.

De manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De Manueel therapeut binnen rug- en bekken.nl heeft zich extra toegelegd op klachten in lage rug, heup en bekkenregio, door deze samenwerking is er veel ervaring opgebouwd om deze klachten effectief te behandelen.

  • Neem contact op: