Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op het voorkomen of verhelpen van klachten in het buik, bekken- en bekkenbodemgebied. Zowel mannen als vrouwen kunnen hiermee te maken krijgen en er kan vaak wat aan gedaan worden. Het doel van bekkenfysiotherapie is de patiënt door middel van voorlichting en oefening bewust te maken van zijn lichaamsfuncties, in het bijzonder van de functie van de bekkenbodemspieren in relatie tot uw klachten.

Het doel van de therapie is uiteindelijk een gedragsverandering in het dagelijks leven tot stand te brengen. De patiënt wordt geleerd oude geconditioneerde gewoonten en reflexen te vervangen door meer effectieve gewoonten en reflexen zodat het effect van de therapie een duurzaam karakter krijgt.

 

Bekkenfysiotherapie kan hulp bieden bij onderstaande klachten

 • Ongewild verlies van urine en of ontlasting (incontinentie)
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en of te ontlasten, veel te vaak plassen
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
 • Verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Seksuele problematiek zoals vaginisme, pijn bij vrijen oferectiestoornissen
 • Ondersteuning voor of na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische · of colorectale operaties)
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap of bevalling
 • Begeleiding van zwangere gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties
 • Bekkenpijn of lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling

Direct contact

De bekkenbodemfunctie
Bij bekkenbodemklachten denkt men vaak aan een zwakke bekkenbodem, de onder actieve bekkenbodem. Klachten kunnen echter ook ontstaan als de bekkenbodem continu teveel wordt aangespannen (overactieve bekkenbodem) of met een verkeerde timing wordt aangespannen (coördinatiestoornis).

De bekkenfysiotherapeut zal zich vooral gaan richten op het onderzoek van de buik en de bekkenbodem (onder- over- of inactieve bekkenbodem) en andere delen van het bewegingsapparaat zoals lage rug, bekken en heupen.

De bekkenfysiotherapeut beschikt over geavanceerde apparatuur om de functie van de bekkenbodem in kaart te brengen (bekkenbodem EMG, MAPle) Afhankelijk van de noodzaak, wordt altijd vooraf eerst met de patiënt overlegd om dergelijke methoden toe te passen Vanuit het onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut samen met u het behandelplan opstellen. Wanneer na de intake en het onderzoek een combinatiebehandeling verstandig wordt gevonden dan wordt deze mogelijkheid aan u voorgelegd.

 

Aandachtspunten binnen een behandeling kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Inzicht te geven in uw klachten, over oorzaken en gevolgen van uw klacht
 • Advies over o.a. houding, beweging, toiletgedrag, drinken en voeding
 • Het bewust leren aan- en ontspannen van de goede spieren en dit door te vertalen naar uw dagelijks leven.
 • Het herstel van de verminderde conditie van uw bekkenbodem en/of andere spiergroepen die mede verantwoordelijk zijn voor uw klachten.
 • Indien nodig advies te geven over hulpmiddelen en incontinentiemateriaal

Vergoeding
Huisartsen en verschillende medisch specialisten zoals uroloog, gynaecoloog, maag- darm- leverartsen kunnen verwijzen naar een bekkenfysiotherapeut. Maar u heeft geen verwijzing nodig om advies in te winnen. Ook zonder verwijzing wordt de afspraak bij uw fysiotherapeut door uw zorgverzekering vergoedt. De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.

De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

 • Neem contact op: